حجت الاسلام و المسلمین دبیری فرد
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی خوزستان
داخلی: 4202
حجت الاسلام اصغر غیبی
مسئول دفتر ریاست و روابط عمومی
داخلی: 4202
شیخ مقبل
حجت الاسلام امیر مقبل
رئیس اداره فرهنگی و تبلیغی
داخلی: 4210
حجت الاسلام محمد آل مبارک
کارشناس تهیه محتوای تبلیغی
داخلی: ...
حجت الاسلام اسدی
کارشناس انجمن ها و گروههای تبلیغی - جهادی
داخلی: ...
آقای قاسم حلفیان
کارشناس امور مبلغان
داخلی: ...
خانم حسین پور
کارشناس امور خواهران
داخلی: ...
حجت الاسلام فرطوسی
رئیس اداره آموزش های کاربردی
داخلی: 4220
حجت الاسلام دکتر مرتضی مولوی
کارشناس آموزش
داخلی: ...
حجت الاسلام صادق عبدالحسینی
کارشناس همایش ها،کارگاه ها و نشست های علمی
داخلی: ...
خانم دلفیه
کارشناس آموزش خواهران
داخلی: ...
صادق عظیمی
رئیس اداره منابع انسانی و پشتیبانی
داخلی: 4233
...
...
داخلی: ...
آقای ناجی سواری
رئیس صندوق قرض الحسنه شعبه اهواز
داخلی: 4280
...
...
....
...
...
...
سید جلال شوکتی
کارشناس حراست
داخلی: 4201

خوزستان، اهواز، خیابان 6 پادادشهر، پلاک 6

061-35549508-9

khz@dte.ir

ارسال پیام